Welkom bij de gemeente van de Maartenskerk

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk.

Op deze website vindt u informatie over de erediensten, de agenda, en contactinformatie van onze gemeente en de verenigingen.

We nodigen u in het bijzonder van harte uit in onze kerkdiensten!
meekijkenKlik hier voor meeluisteren of meekijken met erediensten.

Op elke zaterdagmorgen is de kerk open van 11.00 tot 12.00 voor bezichtiging, bezinning, gesprek en gebed.


Meld je aan als vrijwilliger
VBW 2023

laden...


Wilt u meer weten? Wilt u een gesprek? Wilt u een Bijbel, of hebt u interesse voor onze eenvoudige basiscursus over de Bijbel? U kunt reageren via het contactformulier of telefonisch.

Aanpassing kerkdiensten

Kanselbijbel 2In aansluiting op het vervallen van de overheidsmaatregelen per 25 februari zijn de kerkdiensten weer zonder aanmelding toegankelijk voor iedereen. De basismaatregelen van hygiëne en thuisblijven bij ziekte, quarantaine of klachten, zoals die nu gelden, blijven van kracht. Ook voor de doordeweekse bijeenkomsten van verenigingen en dergelijke gelden geen beperkingen meer.

 

Collecten

collectezakken

Vanaf 4 december 2022 worden bij de uitgang 3 collecten gehouden. 1 voor de diaconie, 1 voor de kerkvoogdij en 1 extra collecte voor wekelijks een ander doel.

U kunt uw collectegeld ook over (blijven) maken op de rekeningen van diaconie en kerkvoogdij:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk
Zendingsbusjes: zie betaalgegevens op https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/giften/uw-steun

De Hersteld Hervormde Kerk heeft ANBI status; al uw giften via de bank zijn aftrekbaar van de belasting binnen de door de belastingdienst gestelde regels.

We danken bij voorbaat iedereen van wie we een bijdrage mogen ontvangen.

 

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

U bevindt zich hier: Home

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.