Adressen en Contactinformatie

Post- en bezoekadressen

N.B. de postbus adressen van de kerkvoogdij, kerkenraad en diaconie zijn vervallen. Het postadres is gewijzigd naar Markt 12 (gebouw Calvijn).

NaamAdresPostcodeWoonplaatsBankrekening
Kerkgebouw (bezoekadres) Hazenstraat 1 4695 CV Sint-Maartensdijk  
Gebouw Calvijn Markt 12 4695 CE Sint-Maartensdijk  
Kerkenraad Markt 12 4695 CE Sint-Maartensdijk  
Diaconie Markt 12 4695 CE Sint-Maartensdijk NL72RABO0303033355
Kerkvoogdij Markt 12 4695 CE Sint-Maartensdijk NL10RABO0362646694
College van notabelen President Kennedystraat 29 4695 GT Sint-Maartensdijk  
Predikant - ds. J.C. den Ouden Hazenstraat 4 4695 CV Sint-Maartensdijk  

Mailgegevens

U kunt contact opnemen via het contactformulier of bellen (zie onder). Bij enkele lijsten hieronder staat het voorste stukje van email adressen vermeld; deze hebben als achtervoegsel @maartenskerkgemeente.nl .

Telefoongegevens

Algemeen

Ter voorkoming van spam staan email adressen niet volledig in de lijst; deze moeten aangevuld worden met @maartenskerkgemeente.nl .

FunctieNaamTelefoonEmailadres
@maartenskerkgemeente.nl
Predikant ds. J.C. den Ouden 0166-725140 predikant
Scriba kerkenraad A.L. Moerland 0166-745002 scriba
Secretaris kerkvoogdij J.J. Westdorp 0166-692605 secretaris
Ledenadministratie M.P. Koopman 06-29490648 ledenregistratie
Fin. administrateur kerkvoogdij J.J. Westdorp 0166-692605  secretaris
Fin. administrateur verenigingen A.J. Quist 0166-664414 ajquist
Coördinatie vrijwilligershulp voor bijv. ouderen Annelies Blaasse 06-46917366  
Interne vertrouwenspersoon misbruik in kerkelijke relaties Marina Marijs-Kersbergen 06-10685951 vertrouwenspersoon
Rondom de eredienst   
Koster Niels van den Berge 06-20230853 kosters
Koster Eduard van den Berge 0166-663832  kosters
Organist A.G. Scherpenisse (coördinator) 0166-664174  
Organist L. Heijboer 0166-664686  
Organist H. Quist 0166-664598  
Organist Jan Deurloo    
Organist Cornelis den Ouden    
Organist Arend-Jan Quist    
Kerkauto C. den Hartog 0166-663278 cdenhartog
Kinderoppasdienst C.J. de Groen-Blaasse 0166-851706  
Kerktelefoon, Preekopnames, CD's A.C. van den Berge 0166-663832 acvandenberge
Preekregelaar J.C. Koopman 0166-664402 jckoopman
Zitplaatsenverhuur P.M. Hartog 0166-663666 pmhartog
Kerkbode   
Kerkbode abonnementen Administratie Hersteld
Hervormd Zeeland
0111-724021  
Kerkbode bezorging fam. H.J. Struijk,
contact: diaken van der Slikke
0166-662144  
Landelijk kerkblad Kerkelijk bureau 0318-505541  
Gebouwen   
Algemeen beheer en onderhoud gebouwen kerkvoogdij, secretaris J.J. Westdorp 0166-692605 secretaris
Koster kerkgebouw Niels en Eduard van den Berge 06-20230853  kosters
Beheer gebouw Calvijn A.C. Meeuwissen-Dorst 06-23332276  
Schoonmaker kerkgebouw G.M. van As 0166-663641  
Tuinman kerk en pastorie A.A. Aarnoudse 0166-610337  

naar boven

Kerkenraad

Ter voorkoming van spam staan email adressen niet volledig in de lijst; deze moeten aangevuld worden met @maartenskerkgemeente.nl .

NaamTelefoonEmailadres
@maartenskerkgemeente.nl
predikant - ds. J.C. den Ouden 0166-725140 predikant
Ouderlingen:  
C. den Hartog (wijk 2) 0166-663278 cdenhartog
P.M. Hoek (wijk 4) 0166-662912 pmhoek
J.C. Koopman (wijk 1) 0166-664402 jckoopman
A.L. Moerland (scriba) 0166-745002 almoerland
J.J. van de Sande (wijk 3) 06-81015466 jjvandesande
Diakenen:  
A.A. Aarnoudse (wijk 2, Hulpfonds ouderen en zieken) 06-20077885 baarnoudse
A.C. van den Berge (wijk 3, Fonds preekuitzending) 0166-663832 acvandenberge
C.A.J. de Groen (wijk 1, Diaconie algemeen) 0166-851706 cdegroen
J.J. van der Slikke (wijk 4, Fonds plaatselijk kerkenwerk) 0166-662144 jjvanderslikke

Voor meer informatie over de wijkindeling, zie de pagina  Contact - Wijkenindeling.

naar boven

Kerkvoogdij

NaamTelefoon
P.M. Hartog (president-kerkvoogd) 0166-663666
J.J. Westdorp (secretaris) 0166-692605
C. Blaasse 0166-663467
M.L. Koopman 0166-663197
H.W. Lindhout 0166-662715
A.J. Wiskerke 0166-664083

naar boven

College van notabelen

NaamTelefoon
G. Bolier (voorzitter) 0166-725163
H. Quist (secretaris) 0166-664598
J. Deurloo  
G.M. van Dieren 0166-612056
M.J. van Dijke  
J.J. van der Slikke 0166-662144
L.J. Koopman  

naar boven

Verenigingen

Ter voorkoming van spam staan email adressen niet volledig in de lijst; deze moeten aangevuld worden met @maartenskerkgemeente.nl .

VerenigingContactpersoonTelefoonEmailadres
@maartenskerkgemeente.nl
Zondagsschool Helga Koopman-Goedhart 0166-664402 zondagsschool
Meisjesclub Eben-Haëzer (groep 4 t/m groep 8) Martine Deurloo-Ponse 06-43481292 meisjesclub
Jongensclub Daniel (groep 5 t/m groep 8) Adjan Wiskerke 0166-664083 jongensclub
Jeugdclub Sola Fide 12+ (1e klas t/m 15 jaar) Heidi van der Slikke-Hartog 0166-662144 jeugdclub
Jeugdvereniging Sola Scriptura (16 jaar en ouder) Johnny van den Berge 0166-751335 jeugdvereniging
Vrouwenvereniging Sola Gratia Maaike Lindhout-Vroegop 0166-662715 vrouwenvereniging
Mannenvereniging Guido de Brès Philip Hoek 0166-662912 mannenvereniging
Zangvereniging Met Hart en Stem Ina Hage 0166-692455 zangvereniging
Projectkoor Maartenskerk Annerie Quist 0166-664598 projectkoor
Bibliotheek Jolanda Quist 0166-663839 bibliotheek
Werkgroep evangelisatie Marcel van den Berge 06-24409841 evangelisatie
Vakantie Bijbelweek Carolien van den Berge-Hak 06-83051129 vbw

 naar boven

U bevindt zich hier: Home Contact Adressen en Contactinformatie

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.