´╗┐

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk

Deze stichting is opgeheven per 1 maart 2016.

 

RSIN: 804526400

Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk

Postadres: William Boothstraat 7, 4695 GW  Sint-Maartensdijk

Bestuurssamenstelling:
Ph.M. Hartog, voorzitter
A. Quist, secretaris
M.L. Koopman, penningmeester
D.L. Deurloo, algemeen adjunct
H.W. Lindhout
A.J. Wiskerke
J.J. Westdorp

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl)

Doelstelling:
Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden (inclusief registergoederen) op een zodanige wijze, dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Sint-Maartensdijk (hierna te noemen: de Gemeente) op een evenwichtige wijze worden behartigd.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting dient zich uitsluitend te richten op het belang van de Gemeente en zich onafhankelijk op te stellen ten opzichte van de Nederlandse Hervormde Kerk en zustergemeenten, alsmede de Protestantse Kerk in Nederland en Hervormde Gemeenten.

Uitgeoefende activiteiten:
- Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de stichting;
- Het verwerven van de benodigde gelden waaronder onderhoudssubsidies;
- Het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en landbouwgronden ten behoeve van van de Gemeente.

Financiële verantwoording 2012:
Het totaal van de baten bedroeg in 2012:

Onroerende zaken: 27.536,72
Rentebaten: 2.509,72
Subsidies: 9.478,45
Fondsen en voorzieningen: 298,00
     
Totaal baten: 39.822,89

 

Het totaal van de lasten bedroeg in 2012:

Onderhoud kerkgebouw: 5.373,50
Lasten en onderhoud
overige onroerende zaken:
31.805,27
Kosten beheer en administratie: 1.655,89
     
Totaal lasten: 38.834,66

 

Het resultaat van het boekjaar 2012 bedroeg: € 988,23.

 

U bevindt zich hier: Home Administratief ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer